דף הבית English צור קשר תרומות טופס הרשמה ידיעון צוות אודות הפרוייקט
קוטי (קיטוב)
רשימת מצבות

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A
B
C
G
I
J
N
O
Q
U
unknown Zeev Yehuda,
Unknown Nachman Zeev, 1857
Unknown Shraga Fivel,
Unknown Aharon, 1888
Unknown Israel, 1866
Unknown Unkonwn,
Unknown Unknown,
U Unknown,
Unknown Unknown,
Unknown Malka,
U Unknown,
Unknown Eliyahu, 1850
Unknown Mordechai Meir, 1856
Unknown Dov, 1906
Unknown Shlomo, 1912
Unknown Menachem Menli, 1855
Unknown Meir,
Unknown Rachel Lea,
Unknown Yehuda Leib, 1851
Unknown Yechiel Michel, 1753
Unknown Yosef Shlomo, 1903
Unknown Avraham, 1823
Unknown Yosef, 1906
Unknown Moshe Nisan, 1864
Unknown Wahlia, 1888
Unknown Yakov Menachem, 1910
Unknown Menachem Mendel, 1900
Unknown Tsippi, 1939
Unknown Shmuel, 1919
Unknown Avraham, 1847
Unknown Tuvia,
Unknown Yosef Zvi, 1887
Unknown Manchum Mendel, 1862
Unknown Yhezkel, 1872
Unknown Ze'ev Yitzchak,
Unknown Yitzchak Aizik, 1865
Unknown Yekutiel Yehuda, 1864
Unknown David,
Unknown Mordechai, 1858
Unknown Avraham, 1753
Unknown Yaacov, 1753
Unknown Itzhak Zvi, 1854
Unknown Avraham Shlomo, 1854
Unknown Shalom,
Unknown Eliyahu Elik, 1850
Unknown Moshe,
Unknown Reuven, 1873
Unknown Unknown,
Unknown Aharon Shlomo, 1863
Unknown Meir, 1913
Unknown Yosef, 1860
Unknown Unknown,
Unknown Unknown,
Unknown Avner, 1865
Unknown Shmuel, 1894
Unknown Unkonwn,
Unknown Aharon Pesach,
Unknown Shmuel, 1853
Unknown Shmuel, 1851
Unknown David, 1850
Unknown Moshe Itzhak, 1866
Unknown Rivka, 1940
Unknown Unknown, 1778
Unknown Itzhak Yosef, 1898
Unknown Moshe, 1886
Unknown Avraham, 1891
Unknown Israel, 1850
Unknown Avraham, 1848
Unknown Meir, 1848
Unknown Pinchas, 1912
Unknown Pinchas, 1890
Unknown Shimshon, 1847
Unknown Chaim, 1905
Unknown Shimshon, 1907
Unknown Efraim, 1921
Unknown Israel, 1915
Unknown Abba, 1881
Unknown Meshalem Fievel,
Unknown Yehoshoa,
Unknown Moshe,
Unknown Shmuel, 1913
Unknown Haim, 1914
Unknown Oived? Baruch Fishel?, 1917
Unknown Yehuda,
Unknown Haim,
Unknown Simcha,
Unknown Avraham Itzhak, 1912
Unknown Moshe Itzhak, 1907
Unknown Zvi Yehuda, 1914
Unknown Zvi, 1911
Unknown Moshe, 1911
Unknown David, 1914
Unknown Nachman Yehuda, 1873
Unknown David,
Unknown Itzchk, 1895
Unknown Lib, 1915
Unknown Unknown,
Unknown Issac,
Unknown Unknown,
Unknown Yehuda,
Unknown Yeshaia Leib,
Unknown Mordechai Yehuda, 1914
Unknown Unknown,
Unknown Ze'ev Zvi, 1915
Unknown Shmuel Mordechai, 1914
Unknown Unknown,
Unknown Unknown,
Unknown Unknown,
Unknown Unknown,
Unknown Unknown,
Unknown Unknown,
Unknown Unknown,
Unknown Unknown,
Unknown Baruch, 1915
X
Y
Z
 

Powered by PiXeliT   |   כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר ©