דף הבית English צור קשר תרומות טופס הרשמה ידיעון צוות אודות הפרוייקט
דף הבית > יאסי, רומניה > מאמרים - הרלאו > נספח א: תמצית הפרוטוקולים של ישיבות מועצת הקהילה בין השנים 1953 - 1958
נספח א: תמצית הפרוטוקולים של ישיבות מועצת הקהילה בין השנים 1953 - 1958

להורדת המאמר כקובץ PDF לחצו כאן

8 בפברואר 1953 (15:00): הטפסים האופייניים לבדיקת הרכוש לא הובאו מכיוון שרכוש הקהילה לא השתנה מהשנה שעברה. בנוסף הוחלט על הענקת 300 ק"ג עץ לחימום, לחמש משפחות הנזקקות לכך, בדומה למה שהוחלט בדצמבר 1952.

1 במרץ 1953: מסמרים פגעו בחבילות המצות בדרכן לקהילה, מה שגרם לירידה באיכותן. החבילות אוחסנו בחנות של הקהילה, ומונה אחראי למפתח. רק לאחראי ניתנת רשות להיכנס לחדר, והוא אחראי גם לחלוקת המצות.

22 במרץ 1953 (16:00): הפדרציה בבוקרשט נתנה מידע על המצות, שהוחלט שיועבר לקהילה בהתאם לחוקי הפדרציה. וועדה שתוקם תחליט על אופן חלוקת המצות. במקביל, תפנה הקהילה במכתב לפדרציה בבקשה להפחית את מחיר המצות, לחברי הקהילה שאין להם תלושי מזון. כמו כן, ניתן לקהילה כסף להקמת מקום דתי שיהיה פתוח לכולם. בנוסף, שלחה הקהילה דו"ח לפדרציה, על דברים שנעשו בעקבות מותו של סטאלין.

25 במרץ 1953: התקיים דיון על הזמן המתאים להקראת מסר מיוחד לקהילה הנוגע לאימפריאליזם האמריקאי ולמערכת הדמוקרטית בקהילה. הוחלט להקריא את המסר ב- 31 למרץ בבוקר, מכיוון שלתפילת ערבית בד"כ מגיעים פחות אנשים.

15 באפריל 1953 (16:00): נשיא הישיבה דיבר על פעולות חלוקת המצות לאורך השנים, ועל איכותן הטובה של המצות. בישיבה דנו בעבודתם של הנשכרים על ידי הקהילה לעבודות שונות, ונאמר כי הם עושים עבודתם נאמנה ומכבדים את הסדר הטוב של הקהילה ושל הפדרציה.

6 בספטמבר 1954: הנוכחים דנו בצורך להפוך את המאבק לשלום ליותר אינטנסיבי, עקב הסמיכות לראש השנה ויום הכיפורים. הוחלט להביא בפני הקהילה מסר של שלום וידידות, בין השאר על ידי רב הקהילה. המסר יוקרא בבית הכנסת הגדול ביום רביעי בערב שלפני ראש השנה על ידי הרב לייב פייביש, והרצאה ברומנית תוקרא ביום שלישי בבוקר שלפני הטקס. המסר יוקרא גם בבית הכנסת של בעלי המלאכה, וגם בבית הכנסת של הרב (ביידיש).

24 בינואר 1954: תוקם וועדה לחלוקת הדברים הנשלחים לקהילה על ידי הפדרציה.

13 ביוני 1954: אחד מחברי הקהילה היה בפדרציה בבוקרשט וסיפר לה על מצב הקהילה. בנוסף, לאור מקרים של גניבת אבנים ממצבות בבית הקברות הישן, הוחלט להקיפו בגדר חיה חזקה וזולה. למימון הגדר ימכרו אבנים הנמצאות בבית הכנסת הישן, ולצורך הקמתה יובא מומחה (מרקוביץ') מיאש שיעזור בהקמתה. בישיבה מזכיר הקהילה מתלונן שאנשי הקהילה לא לוקחים אחריות על כתיבת הדברים ומבקש עזרה בכך.

20 באוגוסט 1954: ל- 23 באוגוסט יש משמעות מיוחדת לקהילה היהודית. זהו היום בו אנטונסקו החליט להרוג את היהודים, והם ניצלו בזכות הצבא הסובייטי. הקהילה רוצה לחגוג יום זה בתפילות מיוחדות. מספר היהודים המגיעים לתפילות הוא קטן מכיוון שהם חייבים לעבוד, אך בכל זאת יתקיימו דרשות מיוחדות בבית הכנסת הגדול (ביידיש), בבית הכנסת של הרב ובבית הכנסת של בעלי המלאכות.

22 באוגוסט 1954:
- האיש ששמר על בית הקברות הישן נותן לאנשים לבקר שם ומקבל על כך כסף. אסור לו להכניס אנשים בלי רשות הקהילה, ולכן יצטרך לשלם קנס.
- מתקיימת התייעצות אם זה בסדר לחפור מסביב לבית הקברות לצורך שתילת הגדר, והוחלט לחפור בסתיו ולשתול באביב.
- בלוויית אשתו של אחד מחברי הקהילה הביא לו אחד החברים 25 ליי. הוחלט לא להסכים למתן הכסף, מכיוון שהחבר היה חייב ליידע את הקהילה על הצורך בכסף לפני ההלוויה.
- חגי תשרי מתקרבים ומתקיימת התייעצות האם רק הנשים או שמא גם הגברים יטבלו לקראתם. הוחלט לדון על כך עם ראש הקהילה בתקווה שכולם יוכלו לטבול.

26 בספטמבר 1954: כעת, לאחר הצבעה דמוקרטית היהודים קיבלו זכויות שוות, והם יכולים לקיים את מנהגי הדת באופן חופשי. התקיימה שיחה על הצלת היהודים על ידי הצבא הסובייטי. הקהילה חשה חובה להיות בחזית המלחמה למען השלום, ולכן חולקו משימות בנוגע להקראת מסרי השלום בכל בתי הכנסת.

4 בנובמבר 1954: לכבוד תאריך ההצלה על ידי הצבא הסובייטי הוחלט לקיים מצעד גדול בהשתתפות כל היהודים. בכל בתי הכנסת יתקיימו תפילות מיוחדות.

4 בינואר 1955: האחראי על ניקיון בית הכנסת ותחזוקתו צריך להתחלף, כך שיעבוד בכל השבוע בין 7:30-14:30 ובימים שלישי וחמישי לאחר ארוחת הצהריים בין 16:00-21:00. בנוסף הוחלט להשיג בגדים לאחד מחברי הקהילה הזקוק לכך, ושהחברים שלא קיבלו עצים להסקה יקבלו מהפדרציה כסף לרכישתם.

17 בפברואר 1955: יש להכין את דו"ח ההכנסות וההוצאות השנתי של הקהילה. נבחרו לכך אנשים שיצטרכו להכינו בשני עותקים. כמו כן הוחלט לפנות מקום למצות האמורות להגיע.

20 באפריל 1955: הנוכחים מכינים דו"ח לפדרציה על תרומת המצות. הקהילה ביקשה 250 ק"ג, והפדרציה שלחה רק 150 ק"ג. הם לא מבינים מדוע אל מקום אחר בו יש 70- 80 יהודים בקהילה נשלחו 50 ק"ג, ולאוכלוסייה שמספרה גדול פי 10 שלחו רק 150 ק"ג. בנוסף, דנים מהי הדרך הנכונה לחלוקת המצות. למרות שהתקבלה כמות קטנה של מצות חברי הקהילה לא התלוננו ועל כך מגיע למזכיר הקהילה פרס.

17 ביולי 1955: בישיבה הוחלט להחליף את האחראי על בית הקברות. עד שימצא מחליף, יבצע את התפקיד אחד מחברי המועצה. כמו כן, ערכו הנוכחים רשימה של ימי החופשה שנותרו לעובדים המועסקים על ידי הקהילה. בנוסף, הוחלט לשלוח לקהילת יאש בקשה לשליחת רב להרלאו פעמיים בשבוע, מכיוון שרב הקהילה חולה.

26 ביולי 1955: רב הקהילה זקוק לחופשה של 12 ימים להחלמה. הקהילה ביקשה שיחכה עד שימצאו מחליף, ובינתיים מחליטים לבקש מיאש רב שיגיע אל הקהילה פעמיים בשבוע. בנוסף הוחלט שכל מי שיוצא לחופשה יוחלף באחר, ושכול עובד יהיה מחויב לרשום את שעות העבודה שלו, כדי שיהיה מעקב. ההחלטות שהתקבלו בנוגע לעובדים יועברו אליהם.

22 בינואר 1956: מונו אנשים להכנת דו"ח ההכנסות וההוצאות של הקהילה. הדו"ח יוכן בשלושה עותקים- אחד לקהילה ושניים לפדרציה.

29 באפריל 1956: בישיבה מקריאים דרישות ששלח רב מטירגו אוקנה כדי להסכים להיות רב בהרלאו. הוחלט לקבל את דרישותיו. בנוסף דנו באיכות המצות שהייתה לדעתם טובה, למרות הכמות המועטה.

30 במאי 1956: הפדרציה נתנה לקהילה במתנה מקום חופשי בבית הבראה לחבר אחד. בישיבה דנו מי ילך, ומכיוון שאף אחד לא רצה המליצו על אחד מהחברים.

5 באוגוסט 1956: הוחלט להתחיל בעבודות הקמת הגדר סביב בית הקברות הישן. הוחלט מי ימדוד את היקף בית הקברות על מנת שיוכלו להעריך את כמות החומרים הנדרשת. הרב האמור להגיע מספר פעמים בשבוע מיאש, יגיע בימי שני, שלישי ושישי.

22 באוגוסט 1956: הקהילה מאוד זקוקה לרב שיוכל למלא את צרכיה. קהילת פלואשט החליטה לאפשר לרב מילר להפוך לרב של הרלאו.

9 בספטמבר 1956: הרב החדש של הקהילה הגיע עם משפחתו. עד שימצא עבורו מקום, הוא ישהה בחדר של הקהילה והחדר הסמוך לו יהפוך למטבח עבורו. הוחלט לתת לרב החדש 200 ליי לתחילת עבודתו. עליו לעסוק בשחיטה, כדי שהקהילה תוכל לשוב לאכול בשר.

30 בדצמבר 1956: מזכיר הקהילה חולה ולא יוכל עוד לשמש בתפקידו. הוחלט למנות את פייביש הלפר לתפקיד. הוא יכנס לתפקידו ב- 1 לינואר 1957.

23 בינואר 1957: בישיבה מוקרא מסר מה-FCE (הפדרציה לתרבות יהודית) בנוגע לבחירות שיתקיימו ב- 4 לפברואר. הוחלט להעביר את ההחלטה שהתקבלה על ידי הוועדה המרכזית של PMR לחברי הקהילה בשלושת בתי הכנסת. הוחלט לכתוב דו"ח ל-FCE על המתרחש בקהילה.

3 במרץ 1957: נשיא הקהילה קורא מכתבים שהתקבלו מה- FCP ומקלוז' בנוגע למשלוח המצות הצפוי. מכיוון שאין מחסן למצות, הוחלט שיוקצה לכך אחד החדרים המשמש כמשרד. בנוסף הוחלט שכל חבר קהילה ישלם את דמי החבר הקהילתיים בהתאם למשכורתו.

6 באפריל 1957: התקיים דיון כיצד לחלק את המצות שהתקבלו. הוחלט שהחלוקה תחל ב- 7 באפריל.

10 באפריל 1957: בישיבה מוקראות הוראות שנשלחו על ידי הפדרציה בנוגע לעזרה ליהודים בפסח. הפדרציה תסייע ליהודים ב- 8% ממכירת המצות. בנוסף, מתקיים דיון בנושא המאבק לשלום, מכיוון שהיהודים לא מורשים להשתמש בסוג מסוים של נשק.

25 באפריל 1957: הקהילה מרוצה ממשלוח המצות, ומכינה דו"ח על כך. אחד מחברי הקהילה סייע לחברי הקהילה העובדים. בנוסף מתקיים דיון על התפילה המיוחדת שאמר הרב ב- 25 לאפריל.

16 במאי 1957: אחד מהחברים משתף את שאר החברים בעבודה הקשה שהייתה בחלוקת המצות.

8 באוגוסט 1957: בישיבה מוקראים מכתבים מהפדרציה. הוחלט לפטר את מנהל החשבונות של הקהילה. בנוסף, מתקיים דיון על בקשת ההורים לקיים שיעורי יידיש לילדים.

18 באוגוסט 1957: בישיבה מועלים שמות למחליפים פוטנציאלים לתפקיד מנהל החשבונות. בנוסף, נאמר כי הפדרציה הסכימה למכירת חלק משטחי הקהילה, והקהילה ממתינה להצעות מחיר מקונים פוטנציאליים.

22 בספטמבר 1957: הוחלט להפיץ מסרי למען השלום ונגד נשק גרעיני בקרב כל חברי הקהילה בתקופת החגים.

12 בנובמבר 1957: הפדרציה שלחה עצי הסקה לקהילה.

26 בדצמבר 1957: הקהילה חוגגת 10 שנות עצמאות של הרפובליקה הרומנית. הם מציינים דברים חשובים שהתרחשו בעשר השנים האחרונות, ומזכירים את שוויון הזכויות שהתקבל. הוחלט שב- 27 בדצמבר יכנסו פגישה בבית הכנסת הגדול לדבר על החגיגה הקרובה. בנוסף, מוקרא מכתב שנשלח מהפדרציה.

31 לדצמבר 1957: בישיבה מועלים שמות של חברים שיהיו בוועדה שתכתוב את הדו"ח הכספי השנתי של הקהילה. הדו"ח יוכן בשלושה עותקים.

20 למרץ 1958: הפדרציה נותנת לקהילה 1,358 ליי- 8% מערך המצות. הוחלט להרכיב וועדה לחלוקת המצות שתתחיל לפעול ב- 25 למרץ.

1 באפריל 1958: בישיבה מוקרא מכתב מהפדרציה על חג הפסח הקרב ועל הפעילות הנעשית למען השלום ונגד הנשק הגרעיני. ב- 4-5 באפריל יוקרא המסר בשלושת בתי הכנסת.

15 באפריל 1958: בישיבה דנים על משלוח המצות שהספיק באותה שנה לכולם, ועל הקראת המסר מהפדרציה בשלושת בתי הכנסת.

 

דף הבית > יאסי, רומניה > מאמרים - הרלאו > נספח א: תמצית הפרוטוקולים של ישיבות מועצת הקהילה בין השנים 1953 - 1958

Powered by PiXeliT   |   כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר ©