דף הבית English צור קשר תרומות טופס הרשמה ידיעון צוות אודות הפרוייקט
דף הבית > יאסי, רומניה > מאמרים - הרלאו > נספח ב: הקדשות וכיתובים בבית הכנסת
נספח ב: הקדשות וכיתובים בבית הכנסת

להורדת המאמר כקובץ PDF לחצו כאן

| = שורה חדשה

___= מקטע כיתוב מחוק

מיקום

כיתוב

על ספר התורה

התשי"ז בה | לזכרון- בהיכל- ה' | נדבת- ר'- מנחם- נחום | ב"ר משה- יצחק וזוגתו | חייה שרה גרינבערג

מעל ארון הקודש בחלל המרכזי

Donat de Jnda st Joina Dascalu | in memoria sumpului Nostru fiu si a mortilor sin familia noastri |

חיים ארהי ב"ר יונה

 exec… M lobel

פרוכת ארון הקודש בחלל המרכזי 

In memoria | sotilor | Rebecuta si David | Dece.1971 STRUL Dec.1973 | Din partea familiei

על עמוד התפילה בחלל המרכזי

יצחק משה פייביש | ב"ר ישראל אריה הכהן | נפטר י"ח בניסן תשנ"ח

Fabish.L. Misu | 1930-1998 | Decedat la 14.4.98

על ציור התקרה

פוקטאר | אברהם מענדיל ב"ר שלמה

על עמודי מרפסת עזרת הנשים

אברהם געבערגער

על עמוד התפילה בשטיבלך

זה העמוד נדבו אנשי פעריין אגודת אחים

פרוכת ארון השטיבלך

ז"נ הר יוסף קאשמארא וזוג' שרה גיטל | עבור נשמת אביהם הקדוש יוסף ב"ר אליהו הכהן | שנהרג מהבאמארראמענט כ"ז ניסן תש"ד ת'נ'צ'ב'ה'

על כיור נטילת הידיים בשטיבלך

Fata De Masa si | Rezervor APA Donat | in memoria ficei | noastre decedata la | virsta frageda | parinti idolia___ fam ___ fasu___

 

דף הבית > יאסי, רומניה > מאמרים - הרלאו > נספח ב: הקדשות וכיתובים בבית הכנסת

Powered by PiXeliT   |   כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר ©