דף הבית English צור קשר תרומות טופס הרשמה ידיעון צוות אודות הפרוייקט
מבוא כללי

הקיום היהודי באירופה היה עד לפני כ-150 שנה קשור במידת הסובלנות שהופגנה מצד החברה והרשויות הנוצריות. יהודים חיפשו ללא הפסקה מקום להתקיים בכבוד ובבטחה, ומסיבה זו נדדו לכל אורכה ורוחבה של אירופה.

את תחילתה של ההתיישבות היהודית הנוכחית בטרנסילבניה ניתן לראות בגלי ההגירה של יהודים אשכנזים, עם תחילתה של המאה ה-18. יהודים אלו הגיעו מצפון ומדרום מארצות כמו מורביה, בוהמיה, גליציה וכו'.

היהודים מילאו תפקיד מרכזי בכלכלה, בייחוד בתחום המסחר, ולמרות גורמים מתחרים שניסו למנוע מהיהודים מלהתיישב בתחומם, היו גורמים אחרים שרצו בפעילותם ואפשרו את התיישבותם.

בתחילה ההתיישבות של היהודים הותרה על בסיס אישי בלבד והייתה נחלתם של מעטים. אולם בסוף המאה ה-18 עם עלייתה של תנועת ההשכלה, החלו רוחות של סובלנות לנשב ברחבי היבשת, ובטרנסילבניה רוח זו באה לידי ביטוי בחוקי הסובלנות שהנהיג הקיסר האוסטרו-הונגרי ברחבי האימפריה. סובלנות רשמית ועליית כוחה של הכלכלה אפשרו את הקמתן של הקהילות היהודיות.

ב-1840 הותרו היהודים באימפריה ההבסבורגית להתיישב בכל מקום, וב-1867 הושלם התהליך של השוואת זכויותיהם האזרחיות של היהודים עם קבלת שוויון זכויות מלא.

עתה משהוסרו המחסומים החיצוניים, הדרך להשתלבות היהודים בחיי החברה הכללית הייתה פתוחה. מגמה זו לא נצטמצמה להרחבת וביסוס מעמדם של היהודים בתחומים בהם כבר היו מעורבים, ואנו מוצאים במקביל אליה פניה של יהודים לתחומים חדשים שעד כה לא נטלו בהם חלק. כך, בתוך זמן קצר יחסית, הפכו היהודים לגורם מרכזי ומשפיע בתחומים מרכזיים כמו כלכלה, תרבות ועוד.

הדור שחווה את השינויים הללו ביקש לבחון מחדש את הגבולות המסורתיים שהרחיקו את היהודים מהשתלבות בחברה הכללית. רבים מהם השתלבו בפועל במרקם החברתי הלא יהודי, ואחדים אף קראו להגדרה מחדש של הזהות היהודית והמבנה הקהילתי.

המחלוקת בשאלת טיבה ואופייה של ההשתלבות בחברה הכללית הביאה לכך ששלוש שנים לאחר השלמת ה'אמנציפציה' וקבלת שוויון הזכויות המלא אנו מוצאים ארבעה זרמים בחברה היהודית: אורתודוכסים, נאולוגים, סטטוס קוו אנטה וחסידים. כל הזרמים הללו הוכרו רשמית על ידי הרשויות האוסטרו-הונגריות, כחלק מהחוקה הליברלית שצידדה בהפרדת הדת מהמדינה.

ברם, תהליך ליברלי זה שהוביל לפריחה ושגשוג של הקהילות היהודיות, לא הסתיים כאן. רוחות אנטי ליברליות שאפיינו את שנות העשרים והשלושים של המאה העשרים, בישרו את הגעתו של הסיוט הפשיסטי של מלחמת העולם השנייה והשואה.


 


Powered by PiXeliT   |   כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר ©