דף הבית English צור קשר תרומות טופס הרשמה ידיעון צוות אודות הפרוייקט
דף הבית > סלוניקי, יוון > מחקר המרחב האורבאני
מחקר המרחב האורבאני

להורדת המאמר כקובץ PDF לחצו כאן

אחד הנושאים המשמעותיים ביותר שחברי משלחת התיעוד בסלוניקי בחרו להתמקד בו הוא הפער שבין ההיסטוריה המפוארת של הקהילה לבין מצבה של הקהילה היום. לפיכך שאלת המחקר שעסקנו בה הייתה מהי הסיבה לשינוי זה? השערת המחקר אותה העלינו הייתה כי השינוי נובע משינוי בזהות הקהילתית והאישית של היהודים בסלוניקי – מיהודי סלוניקאי ליווני יהודי (בסדר זה).

את ההשערה הוחלט לבדוק על ידי בחינת הביטוי של הקהילה במרחב העירוני והאנושי, באמצעות השוואה בין מצבה של הקהילה ערב הגירוש לאושוויץ על ידי הנאצים ב- 1943, לבין מצבה היום שנת 2006.

את המרחב העירוני חקרנו בארבע רבדים, כאשר הרובד התודעתי הוא הבסיס לשאר המחקר:

 1. הרובד התודעתי – במסגרתו ביצענו השוואה בין "מפות-קהילה" (מפות קוגניטיביות) שביקשנו מאנשים שונים בקהילה לצייר, בהם התבקשו לתאר על בסיס מפה סכמאטית של העיר, היכן נמצאת מבחינתם הקהילה היהודית של סלוניקי (לדוגמא – בניין הקהילה, בית הכנסת החדש ובית הקברות העתיק שנהרס על הגרמנים). המפות חולקו לשלושת הדורות החיים היום בסלוניקי (הדור הראשון הוא זה ששרד את השואה)
   
 2. הרובד העירוני – במסגרתו חקרנו את ההבדל בין ההשפעה היהודית על המתאר העירוני אז והיום, באמצעות השוואת כמות הרחובות (והמקומות בכלל) שהיו בעלי שמות יהודיים אז לעומת אלו שקיימים היום. בנוסף חקרנו את ההבדל מבחינת מבנה העיר, צפיפות הרחובות וכדומה, שהשתנו מאוד כאשר היו קיימות שכונות יהודיות לפני השואה והיום לאחר שנהרסו כליל על ידי המשטר הנאצי.
   
 3. הרובד השכונתי – התמקדנו בשני אזורים שהיוו מרכז לחיים יהודיים לפני המלחמה והיום נותרו בהם עדיין שמות הרחובות היהודיים המקוריים (השכונה באזור בית החולים הברון הירש והאזור המסחרי הישן במרכז העיר). ביצענו השוואה בין כמות המוסדות היהודיים, מורכבות מרקם החיים היהודיים, מודעות הציבור ברחוב היווני להיסטוריה היהודית המקומית והמבנה הארכיטקטוני אז והיום.
   
 4. רובד הרחוב – תיעדנו שני רחובות שעדין נושאים שמות יהודיים (רחוב מזרחי וסטואה שאול), בדקנו את השינוי במבנה הרחוב ועיצוב הבתים שעדיין בבעלות הקהילה היהודית, אז והיום.
   
 5. רובד הפרט (החנות) – התמקדנו בחנות משפחתית יהודית (חנות הצילום של משפחת קוניו) בסטואה שאול, באמצעות ראיון מצולם, תיעוד מראה החנות, בחינת השינוי בפרסומות של החנות לאורך השנים מעת פתיחתה בשנו ה- 20' ועד היום.

ראוי לציין כי הרבדים כולם השתלבו והובילו זה לזה, כאשר הבסיס היה מפות הקהילה שעזרו לנו לבחור לבצע את המחקר באזור מסוים.

כתבו: מרים, קובי, אלעד ועמית

דף הבית > סלוניקי, יוון > מחקר המרחב האורבאני

Powered by PiXeliT   |   כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר ©