דף הבית English צור קשר תרומות טופס הרשמה ידיעון צוות אודות הפרוייקט
דף הבית > קוצ'ין, הודו > מאמרים - מטנצ'רי > נספח 1: שרידי מצבות מבית הקברות הישן בבית הכנסת הפראדאסי
נספח 1: שרידי מצבות מבית הקברות הישן בבית הכנסת הפראדאסי

להורדת המאמר כקובץ PDF לחצו כאן

להלן ניתן לעיין בכתובות המצבות אשר מצויות בחצר בית הכנסת הפראדסי. בנוסף, ניתן לעיין בשתי כתובות שהצליחה הקבוצה לאתר ולשחזר מתוך שלל המצבות הנמצאות בבתי התושבים בשכונת נמיה מוטה (המצויות במצב התפוררות מתקדם).

כפי שניתן לראות, הכתובות לאקוניות ברובן, ומכילות בעיקר פרטים ביוגראפיים בסיסיים. תאריכי הפטירה נעים בין תחילת המאה ה-18 לתחילת המאה ה-20. בין הנפטרים, ניתן לזהות כאלו השייכים למשפחות המרכזיות בקהילה: רחבי, הליגוואה, קשטיאל, אשכנזי ועוד.

ראויה לציון מצבתו (המשוערת) של דוד רחבי, בנו של מנהיג הקהילה הידוע יחזקאל רחבי. אנו משערים כי הדמות האמורה במצבה היא אכן בנו של רחבי, שכן ידוע כי היה לו בן בשם דוד, שנולד בתחילת המאה ה-18. ואולם, ניתן להיווכח כי אף מצבתו של דוד רחבי, שלבטח היווה בעצמו דמות חשובה בקהילה, הינה לאקונית במהותה, ואינה מכילה דברי תשבחות רבים, בדומה לשאר שרידי המצבות מבית הקברות הישן. על רקע ממצא זה, נקל להבחין בהבדל שבין מצבת נמיה מוטה לשאר המצבות.

בנוסף, ניתן להבחין בהבדלים הבולטים בין חלק ממצבות בית הקברות החדש, המכילות כתובות מורכבות ומפורטות יותר, לבין מצבות בית הקברות הישן. נושא מעניין למחקר, אשר דישה בו מצויה מחוץ לתחומה של סקירה זו, הינו הטעם הנעוץ בהבדלים הטקסטואליים הקיימים, ככלל, בין המצבות החדשות לישנות: ייתכן כי מדובר בהתקדמות מודרנית-טכנית, שהסיבה לה יכולה להתמצות בשיפור טכנולוגיית החריטה על המצבות; ייתכן כי הדבר תלוי בהבדלים תרבותיים עמוקים יותר בין הקהילה הישנה לחדשה - שמא הקהילה הישנה הייתה "צנועה" יותר באופייה, דבר שהשפיע אף על האופן בו נחרטו הכתובות על מצבות נפטריה; ולבסוף, ניתן לשער כי היו קיימות בבית הקברות הישן מצבות נוספות, המכילות רמת פירוט דומה לזו הנמצאת בכתובת מצבתו של נמיה מוטה, אולם אלו אבדו לעד עם הריסתו של בית הקברות.

צד ימין של בית הכנסת הפראדסי:

1
הציון הז
מרת רחל ב/כ?
שנפפשת (שנפטרה?)
---
תרל"ג קטלב?
ר"ח אייר י"ב ש'
תעש? תנצבה
2
הציון הלז של
כ"ר דניאל בכה"ר
אפרים כהן נ"ע
נפטר בשק"ן אדר
ש' תקע"ז ולידתו יום
הכ"ז שבט שנת
התקמ"א ויהיו ימי
חייו ל"ו ש' ח' ימים
תנצבה
3
הציון הלז של
כהר משה בכהר
נפ??? ויש---
נע – בליל
שני יט? --- שנת
התלפה ליצירה
ולידתו יום ו' י"ב
לאלול --- ש
התלנר
---
---
---
4
לא קריא
5
הציון
הלז של הזקן
כה"ר ששון בכמהר
מריבי? נ"ע שנפטר
ביום ג' כ"הלחודש
אדר א' שנת
הת"ק ליצירה
תנצבה
6
הציון
הלז של מרת
רבקה בת כה"ר
יצחק צירנין
נ"ע שנפטר ביום
כ"א לחודש אב
נת התר"נ
ליצירה
תנצבה
7
הציון הלז של
מרת רבקה בת כה"ר
שלמה הליגואה נ"ע
שנפטרה בליל מש"ק
בר"ח אלול בשנת התקצ"ו/ז
וילודתה בר"ח ניסן בשנת
התקעה ויהיו כל ימיה
יט שנים ה חודשים
כ? ימים ה שעות
תנצבה
8
הציון לז
של מרת מית?
---
 
9
10
11
לא קריא
12
הציון הלז
של מרים בת
כה"ר שלום כהן נ"ע
שנפטרה בליל רח
סיון שנת הרמ"ה
ליצירה ול ותהכ?
ליל ש אב של שנת
התמנ ליצירה יז
ימי חיי שמח הפש? (הנפש?)
(מה קטוע)
 
13
הציון
הלז של כה"ר
דוד בן כהר
חיים קשטיאל
נעו שנפטר בליל
ז(ה?)כ"ו לאייר שנת
התס"ו ליצירה תנצב"ה
14
הציון
הלז של האשה
הצנוע? והככור? מרת
שרה נכם בת? כהר
חיים רחבי נע ---
נפטרה ב----
--------- יו המר
שת התח לפ--- והיה
----
15
הציון
הלז של מרת רחל
בת כהר דוד סטלון
נ"ע שנפטרה בליל
א' של פסח הת"ק (ה?)
ליצירה ולידתה ליל
ר"ח ניסן ש' ???ל"ו
ליצירה והיו חייה
כ"ט ש' ט"ו יום התנצב"ה
 
16
הציון
הלז של כה"ר
יוסף בכה"ר שמואל
רחבי נ"ע נפטר ביום ב'
לפסח י"ו לניסן ש' תקפ"ה
לפק? והיו ימיו מ"ה שנים
ה' חודשים ה' ימים תנצב"ה
17
כה
הציון הלז של
כה"ר חיים כליל
בכה"ר שם טוב
נע ונפטר ביום
הט"ו לחדש
תמוז שנת
הת"נ ליצירה
תנצב"ה

 צד שמאל של בית הכנסת הפראדסי:

1
אין
2
(המצבה של דוד רחבי,
בנו של המנהיג יחזקאל רחבי)
הציון הלז של
הזקן כה"ר דוד בכה"ר
יחזקאל רחבי נ"ע
נפטר בליל ד' יב' לחדש
חשון שנת התקנ'א (1791)
ליצירה ולידתו ביום ז'
כו' לחדש אלול שנת
התפ'א (1721) ליצירה ויהיו
ימי חייו ס"ט שנים א'
ח' י"ט יום תנצב"ה
3
אין
4
הציון
הלז של כה"ר
זכריה.......
..............
נפטר בחדש
ניסן כה.....
תנצב"ה
5-9 – אין
10
הציון הלז
של כה"ר יחזקאל
בכה"ר אלול רחבי
נ"ע נפטר ביום עש'ק
כ"ב לסיון שנת התק'נ (1790)
ליצירה ונולד ביום
... לחדש אלול ש'
תצ'ב (1732) ליצירה ויהיו
... נ"ז שנים ה'
חדש כ'ט י' תנצבה
11
הציון הלז
של כמה'ר אליה
בן הנשיא כמה'ר יוסף
הליגואה נ'ע נפטר ביום
ו' ח' לחדש טבת שנת
התקס'ז (1807) ליציר' ולידתו
ח' לחדש אייר שנת
התצ'ב (1732) ליצירה ויהיו
ימי שני חייו ע'ד שנים
ח' חודש ד' יום תנצב"ה
12
אין
13
הציון הלז של הבחור כה'ר
אברהם בכ'ר יוסף
אשורי נ'ע נפטר
ביום ג' י'ט לחדש
סיון שנת התקנ.. (1780?)
ליצירה תנצבה
14
הציון הלז של כה'ר
החכם חייא בכה'ר הזקן
יוסף אשורי נ'ע שנפטר
בליל שישי שהוא ליל א'
שביעי של פסח....
.... שנת התקפ'ב (1822?)
ליצירה ולידתו בשנת
התקכ'ב (1762) ליצירה... לחדש
טבת ויהיו ימיו
כז (?) שנים... חדשים
.... ימים תנצבה
15
אין
16
פה טמון הזקן
כבוד רבי חכם שמואל
בר כבוד רבי אברהם
אשכנזי מב'ע שנפטר
ביום ד' כ'ה לחודש שבט
שנת התקנ'א (1791) ליצירה
לידתו יו' לחדש ניסן י'
שנת התע'ה (1715) ליצירה ויהי
חייו ע'ה שנים י' חדשים
יב' ימים תנצבה
17
אין
18
הציון
הלז של
אפרים משוחל
שנפטר ביום
ש... ח' לסיון
שנת התקמ'ז (1787)
ליציר' תנצבה
19
אין
20
הציון הלז
של מרת שרה
בת כה'ר אליה מדי
נ'ע שנפטרה ביום א'
כ'ט לחו' כסליו שנת
... לידתה ביום א'
כ'ה חודש תמוז
שנת תק'ע (1810)
... תנצבה
21
הציון הלז של
כה'ר יצחק בן.. כה'ר
יוסף הליגואה נ'ע נפטר
ביום... לחודש חשון
שנת התקנ'א (1791) ליצירה
ולידתו יו' לתמוז שנת
התצ'ה (1735) ליצירה ויהיו
ימי חייו נ'ה שנים...
י'ב ימים תנצבה
22
שנת
פטירה:
תפ'א?
(1721?)

23
אין
24
בית התקוה
BETH HATIKVAH
25
הציון הלז של הזקנה מרת
רחל
אשת יוסף בציר
שנפטרה ביום ג'
ט'ו לחודש תמוז
שנת התרס'א (1901)
והיו ימיה שבעים שנים
תנצבה
26
הציון
הלז שנפטרה שמחה
בת שלום רחבי בשנת
התרמ'ו (1886) יום ד' לחדש כסליו
כ'ה ויהיו ימי חייה ס שנים
ה' חדשים תנצבה
27
פה טמון
כה'ר הזקן יאורה
רחמים הלוי נ'ע
שנת בקש בליל א חג
הסוכות ט'ו לח' תשרי
שנת התרל'א (1871) תנצבה
  28
מצבת
קבורת האשה והצדקת
מרת רחל בת יוסף
רחבי נע נפטרת יום ב' ט'
שעות יד' לחד' תשרי שנ'
תרס'ד (1904) ולידתה ט' לחדש
אדר תלצ'ט ל-פ (?) ויהיו ימיה
סג' שנים ז' חדשים ה' ימים
תנצבה
29
הציון
הלז של כה'ר
.....
....
ונפטר ביום א'
ז' לחודש אדר
ראשון שנת הת'ר ? (1840?)
ליצירה תנצבה

מצבה הממוקמת בבית מול קברו של נמיה מוטה, בתוך החצר הפנימית, במפתן הבית:
"הציון הל"ז של
נולד יא' לניסן תקכ?
נפטר התקצ_?
ויהיו ימי שני חייו
תנצב"ה"

מצבה הממוקמת בחצר של בית פרטי בהמשך השביל בו נמצא קברו של נמיה מוטה:
"הציון ל"ז של כה"ר
יחזקאל בכה"ר מאיר
רחבי נע נפטר ביום
שלושה לחודש אלול?
שנת התקפט ליצירה
יום לידתו יג לחודש חשון
שנת התקט ליצירה ויהיו
ימי שני חייו סג שנים _
חדשים ועשרים ימים
תנצב"ה"

דף הבית > קוצ'ין, הודו > מאמרים - מטנצ'רי > נספח 1: שרידי מצבות מבית הקברות הישן בבית הכנסת הפראדאסי

Powered by PiXeliT   |   כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר ©