דף הבית English צור קשר תרומות טופס הרשמה ידיעון צוות אודות הפרוייקט
דף הבית > צ'רנוביץ, אוקראינה > מאמרים - ויז'ניץ > החצר החסידית בויז'ניץ
החצר החסידית בויז'ניץ

משך שישים שנות מושבה בויז'ניץ היוותה החצר אבן שואבת לחסידים מכל רחבי האזור, וביססה בעיר מרכז דתי חשוב ובעל השפעה.
מוסד יהודי כל כך חשוב ומשמעותי בעיירה יהודית פעילה העלה בנו את השאלה - מה היה טיב הקשר בין הקהילה היהודית לחסידי החצר?

מידע היסטורי לא נמצא ברשותנו, ועל כן ניתחנו את הממצאים שנותרו בשטח.


תרשים 1: מערך בנייני החצר החסידית כיום (2009)

מתחם החצר החסידית נמצא במרחק מה ממרכז העיירה, ועל פניו נראה כיום כמספר מוקדים מנותקים זה מזה. בחלק הדרומי ביותר עומדים שני מבנים אשר ככל הנראה שימשו כישיבה [B] וכבית הרב [A]. מבנים אלו פונים דרומה כלומר לא לתוך מתחם החצר אלא החוצה. בחלק הצפוני ביותר עומד מבנה מרשים ביותר [H]. מבנה זה הוא היחיד בעיירה כולה אשר מקבל הפנייה לחצר קדמית מרשימה עם שדרת עצים מרהיבה, אשר מרמזת על חשיבותו. מבנה זה שימש כנראה כביתו של אדם עשיר מאוד שככל הנראה פרש את חסותו הכלכלית על החצר. עוד נדון במיקומו וחשיבותו של מבנה זה.

במרכז נמצאים מספר מבנים אשר נדמים כ"חצר" כלומר על אף השוני הפיזי הרב ביניהם והשינויים שעברו לאורך השנים, ניכר כי קיימים קשרים ביניהם. הפניית הכניסות לתוך חצר אשר לה כניסה מוגדרת והפניית החלונות אל תוך אותה חצר.

כיום משמשים רוב מבני החצר פנימיה ובית ספר לילדי האזור.


תרשים 2: קשר פיזי בין החצר החסידית לכיכר העיירה

הימצאותה של דרך ראשית המקשרת בין בית הגביר בחצר ישירות למתחם בתי הכנסת, אפשר שמעידה על קשר מסחרי או אחר בין החצר לקהילה היהודית.
כמו כן, ברחוב בו נמצאה הכניסה לחצר התגוררו עשירי העיר, דבר המעיד על חשיבותה ומרכזיותה של החצר החסידית, גם בעיניהם של הקהילה שלא השתייכה לחצר.

מבני החצר
בכדי להבין את אורח החיים בחצר, ניסינו להתחקות אחר שימושם של מבני החצר בתקופות השונות:

מבנה A בפי כל ידוע המבנה כבית הרב, אך פנתה אלינו אישה אשר התגוררה במבנה זה בעבר, ומספרת שמעולם לא היה ביתו של הרב. כיום המבנה עומד נטוש.

מבנה B שימש ככל הנראה בעבר כבית הספר החסידי והמקווה. לאחר מלחה"ע השנייה המבנה הוסב למפעל חלב וכיום עומד נטוש.


מבנה C - מבנה במתחם החצר, משמש כיום כמבנה מגורים בבעלות הפנימייה.

מבנה D שימש בעבר כמגורי החסידים, משמש כיום כמבנה מגורים של ילדי הפנימייה.


מבנה E - מבנה בחצר המתחם, משמש כיום כמבנה מגורים פרטי


מבנה F בעבר שימש ככל הנראה כמבנה לימוד ו/או מעונות, כיום זהו מבנה בית ספר של ילדי הפנימייה.


מבנה G -ייעודו בעבר לא ידוע, כיום משמש כמבנה מנהלה/לימוד של הפנימייה.


מבנה H – המכונה מבנה הגביר (שכנראה פרש את חסותו על החצר החסידית). מיקומו אל מול ציר מרכזי שהוביל אל כיכר העיר, ושדרת העצים המהודרת שמובילה עליו, מצביעים על כך שהמבנה היה מיוחד ובעל חשיבות. כיום משמש משנה זה כמרכז חוגים ולימודים לילדי הפנימייה.


מבנה I -המבנה הראשי בחצר החסידית, נהרס במלחמת העולם. מבנה זה נותר עדיין סמלה של חסידות ויזניץ.

מסיכום שימושי המבנים ניתן להבין כי בשיא פריחתה הייתה החצר מחולקת לשלושה מתחמים, כאשר לכל מתחם כניסה משלו:
1. בדרום - מתחם בית הרב, אשר כלל את בית הרב, את המבנה הראשי של החצר, את בית המדרש ואת המקווה.
2. צפונית לשם - מתחם החסידים, אשר כלל את מגורי החסידים.
3. בצפון החצר – מתחם בית הגביר.

ברחוב שנמצא לאורך הכניסה למתחם החצר החסידות אותרו מבנים שיחסית לשאר מבני העירייה נראים גדולים ומרשימים יותר. דבר זה להערכתנו מצביע על ריכוז הבתים האמידים ליד החצר ויכול להעיד על תפיסתה, מיקומה וחשיבותה של החצר החסידית בקהילה היהודית של העיירה.

דף הבית > צ'רנוביץ, אוקראינה > מאמרים - ויז'ניץ > החצר החסידית בויז'ניץ

Powered by PiXeliT   |   כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר ©